Jste zde:

Po řece - Soumarský Most - Nová Pec

Nádherný úsek horního toku Vltavy s regulovaným splouváním.

V tomto úseku si užijete ničím nerušené splouvání prakticky bez jiných turistů kvůli nutné registraci vodáků. Na trase jsou odpočinková místa, ale bez občerstvení, takže si nezapomeňte vzít svačinu s sebou.

Celý úsek se nachází v Národním parku Šumava. Nejprve se bude řeka klikatit v malých meandrech kolem Soumarského rašeliniště. První odpočinkové místo (jinde není dovoleno vystupovat z lodi) se nachází u železničního mostu u Dobré. Za ním budete proplouvat kolem Mrtvého luhu, až přijedete na přítok Studené Vltavy, která pramení v Rakousku za Haidmühle. Zde se nachází další odpočinková místa. Za mostem u Pěkné můžete splouvání ukončit nebo pokračovat dál až do Nové Pece.

Splouvání je povoleno pouze:

  • v květnu pouze soboty, neděle a svátky, od června do října denně
  • na kanoi nebo kajaku
  • při výšky hladiny alespoň 50 cm (aktuální stav)

Pro získání povolenky ke splutí je potřeba se zaregistrovat online, zaplatit poplatek a přijet na Soumarský most 15 minut před objednanou hodinou. Více informací na webu NP Šumava.

Pro lepší orientaci v úsecích poslouží i tato přehledová mapka.