Jste zde:

Vltavská cyklistická stezka: Nová Pec - Vyšší Brod

Atraktivní nenáročná etapa kolem Schwarzenberského kanálu a podél Lipna.

Výlet začnete v Nové Peci, odkud po 4 km dojedete ke Schwarzenberskému kanálu. Jde o plavební kanál vybudovaný v letech 1789-1822, po kterém se plavilo dřevo - zejména palivové pro zásobování Vídně. Místní lesy byly totiž dříve soukromé a patřili rodu Schwarzenbergů. Kanál naprojektoval lesní inženýr Josef Rosenauer a je považován za technickou památkou středoevropského významu.

V Zadní a Přední Zvonkové se můžete naobědvat.

Trasa dále vede po pravém břehu nádrže Lipno. Na kole budete projíždět přes Rakouskou zátoku - jak sám název napovídá, břeh zátoky zasahuje až ke státní hranici s Rakouskem.

Budete-li mít chuť a sílu, můžete si etapu natáhnout a hned za Rakouskou zátokou se dáte doprava, kde po cyklostezce dojedete až na zříceninu hradu Vítkův kámen.

U hráze Lipna přejedete na druhou stranu Vltavy a projedete krásným úsekem kolem Čertových proudů z Loučovic do Vyššího brodu, kde najdete mnoho restaurací i ubytování.